Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

mlleschoko
Czy zauważyłaś, że lubią ją wszyscy mężowie? Wszyscy z wyjątkiem jej własnego.
— E. Wharton "Świat zabawy"
mlleschoko
Wszyscy wiedzą, że jesteś od niej tysiąc razy ładniejsza i mądrzejsza, tylko nie jesteś nieznośna. A właśnie nieznośna i zła kobieta ma zawsze w życiu to, czego chce.
— E. Wharton "Świat zabawy"

March 03 2015

mlleschoko
7537 8b4e 500
Reposted frommgnd mgnd viazonakmicica zonakmicica
mlleschoko
Reposted fromonlyman onlyman viazonakmicica zonakmicica

February 28 2015

mlleschoko
8762 5efa
Reposted fromShikutokika Shikutokika viakasessita kasessita
mlleschoko
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive viapsychoviolet psychoviolet

February 25 2015

mlleschoko
8538 ed78 500
Reposted fromministerium ministerium viazonakmicica zonakmicica
mlleschoko
6460 400a
Reposted frompolciak polciak viazonakmicica zonakmicica
mlleschoko
9935 6a1f 500
Reposted fromslodziak slodziak viazonakmicica zonakmicica
mlleschoko
7322 a801 500
Reposted fromfriends friends viazonakmicica zonakmicica
mlleschoko
 
Reposted fromdreamadream dreamadream viamayamar mayamar
mlleschoko
Benedict Cumberbatch wearing a Sherlock Hemlock shirt!
mlleschoko
mlleschoko

February 19 2015

mlleschoko
Chcę Cię i nago i w najbardziej rozciągniętym swetrze...
— Ty
Reposted fromabcdefg abcdefg viatriste triste
mlleschoko
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viamayamar mayamar
mlleschokoFebruary 13 2015

mlleschoko
2037 c808 500
Reposted fromdobry dobry viaelentarie elentarie
mlleschoko
8712 07d5 500
Reposted fromfascinated fascinated
mlleschoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl